Wie zijn wij?

De Directelijfrenteveiling is een handelsnaam van Apple Tree.  Apple Tree staat onder de naam Oudedags Optimalisator BV ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 34125064.

Apple Tree verzorgt namens de Directelijfrenteveiling de biedingen en administratieve afhandeling van aanvragen.

Wij werken op basis van execution only. Dit houdt in dat u zelf de uitgangspunten opgeeft waarop wij de offerte baseren. Bij execution only wordt afgezien van de mogelijkheid een persoonlijk advies te ontvangen waarbij wij verplicht zijn een klantprofiel op te stellen. De zorgplicht ligt hierdoor dan ook volledig bij u als klant. Bij execution only fungeert Apple Tree als adminstratiekantoor dat uitvoert wat door u gewenst wordt.

U wilt de beste offerte voor uw vrijkomende lijfrente of pensioen. Aanbieders van deze producten willen u graag als klant. De Directelijfrenteveiling brengt u samen. Op onze website kunt u uw aanvraag veilen onder meer dan 20 aanbieders. Daarmee heeft u de zekerheid dat u de beste offerte heeft!.

Klachten

Indien u onverhoopt klachten over ons mocht hebben verzoeken wij u dit altijd eerst direct aan ons kenbaar te maken. Wij zullen samen met u naar een oplossing zoeken.

Als u vervolgens toch van mening blijft dat u door de Directelijfrenteveiling niet goed geïnformeerd bent  en daardoor in uw belang bent geschaad kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

U kunt per e-mail altijd contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren staat ook onze helpdesk telefonisch voor u klaar via 020 - 4700920.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 

Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG
Tel 0900-355 22 48 ( €0,10 per minuut)