Voorwaarden

Zie hiernaast ons privacystatement

Privacystatement

Directelijfrenteveiling.nl acht bescherming van uw privacy van groot belang. Deze wordt daarom bij het gebruik van deze site zoveel mogelijk gewaarborgd. De informatie die u invoert, blijft vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder beschreven staan. De in Nederland geldende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens worden hierbij in acht genomen.

Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens voor de volgende doeleinden:

1. U wilt uw direct ingaande lijfrentegegevens veilen. In dat geval vragen wij u online een formulier in te vullen. Naast uw naw-gegevens zijn voor de veiling ook andere gegevens nodig zoals uw geboortedatum, geslacht en inkomen. Deze gegevens worden in een database opgeslagen. De directe lijfrente aanbieders krijgen alleen toegang tot deze laatste gegevens en het gegeven van uw woonplaats. Wij stellen u vervolgens z o spoedig mogelijk op de hoogte van de aanbiedingen die zijn uitgebracht.

2. De beste aanbieder krijgt vervolgens de beschikking over uw persoonsgegevens om u te informeren over produkten die voor u van belang kunnen zijn. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres

In geen geval zal Directelijfrenteveiling.nl, of de door ons ingehuurde sales organisatie, zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant persoonsgegevens verstrekken aan derden dan wel deze gebruiken voor andere doeleinden dan welke hierboven beschreven staan.

Disclaimer voor gelinkte sites 
Directelijfrenteveilings.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van de websites waarnaar op de Site eventueel een link is aangebracht.

BeveiligingDirectelijfrenteveiling.nl spant zich tot het uiterste in voor de beveiliging van de gegevens van de gebruikers van de site (en past veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens die zij onder haar beheer heeft).

Veranderingen Privacybeleid
Indien wij wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid vermelden wij deze wijzigingen hier zodat u altijd op de hoogte bent. Datum laatste wijziging: 12 januari 2010.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens door ons verwerkt worden. U heeft het recht ons te vragen onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, en u kunt ons vragen bepaalde gegevensverwerkingen te staken. Eventuele verzoeken hieromtrent kunt u contact met ons opnemen.

Vragen?
Het Privacystatement maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van Directelijfrenteveiling.nl.Wanneer u vragen heeft over het privacybeleid van Directelijfrenteveiling.nl of over de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd, kunt u contact met ons opnemen.